LOADING  
Fiscaal
Civiel

Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft)

Geheimhoudingsbepalingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Meldingsplicht Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 september 2020
De Redactie

1 Geen notariële geheimhoudingsplicht bij melding

Notarissen zijn ten aanzien van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van hun werkzaamheid als zodanig kennisnemen, verplicht tot geheimhouding (art. 22 Wna). De notaris dient, in afwijking van zijn geheimhoudingsplicht, bij een melding op grond van art. 16 Wwft de benodigde informatie, dan wel aanvullende informatie op grond van art. 17 Wwft, aan de FIU te verstrekken. Art. 18a Wwft bepaalt dat de notaris niet is gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht indien de FIU - op grond van art. 16 of 17 Wwft - om informatie verzoekt. Bij een dergelijk informatieverzoek dient de notaris de benodigde gegevens onverwijld schriftelijk te verstrekken; in geval van spoed kan de informatie ook mondeling worden verstrekt.
Voor zover notarissen voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, worden zij wel aan hun geheimhoudingsplicht gehouden (art. 1a lid 5 Wwft).

2 Algemene geheimhoudingsverplichting melder - 'tipping off verbod'

De Wwft legt meldplichtige instellingen en de personen die werkzaam zijn voor meldplichtige instellingen een algemene geheimhoudingsverplichting op, behoudens voor zover uit de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.