LOADING  
Fiscaal
Civiel

Geen uitoefening bevoegdheid in strijd met publiekrecht (art. 3:14 BW)

Geen uitoefening bevoegdheid in strijd met publiekrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Didam-arrest Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 november 2022
De redactie

1 Algemeen

Op grond van art. 3:14 BW mag een bevoegdheid die krachtens het burgerlijk recht aan een overheidslichaam toekomt, niet worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht.

Art. 3:14 BW heeft werking bij de uitoefening door een overheidslichaam van privaatrechtelijke bevoegdheden. Het artikel laat (ongeschreven) regels uit het publiekrecht van toepassing zijn op het moment dat de overheid privaatrechtelijke bevoegdheden uitoefent. Een overheidslichaam moet bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen.

De woorden 'krachtens het burgerlijk recht' dienen zeer strikt te worden uitgelegd. Door het publiekrecht verleende bevoegdheden of rechtsfiguren met een privaatrechtelijke én een publiekrechtelijke inslag waarbij men niet kan zeggen welke van de twee overheerst, vallen buiten de werking van art. 3:14 BW. 

Op grond van artikel 3:14 jo. 3:40 BW kan handelen door een overheidslichaam in strijd met een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur – onder omstandigheden – leiden tot nietigheid van de rechtshandeling. Uit een arrest van Hof Den Haag van 29 januari 2013 (ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ2014) volgt echter dat niet elk overheidshandelen in strijd met bedoelde beginselen direct leidt tot nietigheid, maar dat daarvoor een gekwalificeerde schending nodig is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als zonder objectieve en gerechtvaardigde gronden gelijke gevallen ongelijk worden behandeld. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van alle ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.