LOADING  
Fiscaal
Civiel

Finale verrekenbedingen (art. 1:142 en 1:143 BW)

Finale verrekenbedingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Verrekenbedingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Echtgenoten/geregistreerd partners kunnen in huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden een finaal verrekenbeding overeenkomen. Op grond daarvan delen zij bij het eindigen van hun huwelijk/geregistreerd partnerschap hun vermogen met elkaar. Uitgangspunt bij het vormgeven van een finaal verrekenbeding is de contractsvrijheid. De wet laat de nadere invulling van het finaal verrekenbeding – zoals de omvang van het te verrekenen vermogen, de waarderingsmaatstaf of een eventuele voorwaarde of tijdsbepaling voor de verrekening – hoofdzakelijk aan partijen over. Indien in huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden geen afwijkende regeling is getroffen, geeft art. 1:142 lid 1 BW het tijdstip waarop de samenstelling en de omvang van het finaal te verrekenen vermogen worden bepaald.

Is sprake van een rekening-courantschuld bij een eigen vennootschap, dan kan de vraag opkomen of deze schuld moet worden meegenomen bij het bepalen van het vermogen. Een voorbeeld van een uitspraak waarin de rekening-courantschuld buiten het finaal verrekenbeding viel, is de uitspraak van Rechtbank Rotterdam (22 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3422). De Rechtbank achtte het in deze procedure in strijd met de redelijkheid en billijkheid wanneer de rekening-courantschuld zou moeten worden meegenomen bij het te verrekenen vermogen aan de zijde van de echtgenoot-dga. Zie over de rekening-courantschuld en het periodiek verrekenbeding ook de toelichting Verrekenbeding en ondernemingswinst (art. 1:141 BW)

2 Tijdstip waarop omvang finaal te verrekenen vermogen wordt bepaald

Net ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.