LOADING  
Fiscaal
Civiel

Finale verrekenbedingen (art. 1:142 en 1:143 BW)

Finale verrekenbedingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Verrekenbedingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 november 2021
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Echtgenoten/geregistreerd partners kunnen in huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden een finaal verrekenbeding overeenkomen. Op grond daarvan delen zij bij het eindigen van hun huwelijk/geregistreerd partnerschap hun vermogen met elkaar. Uitgangspunt bij het vormgeven van een finaal verrekenbeding is de contractsvrijheid. De wet laat de nadere invulling van het finaal verrekenbeding – zoals de omvang van het te verrekenen vermogen, de waarderingsmaatstaf of een eventuele voorwaarde of tijdsbepaling voor de verrekening – hoofdzakelijk aan partijen over. Indien in huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden geen afwijkende regeling is getroffen, geeft art. 1:142 lid 1 BW het tijdstip waarop de samenstelling en de omvang van het finaal te verrekenen vermogen worden bepaald.

Is sprake van een rekening-courantschuld bij een eigen vennootschap, dan kan de vraag opkomen of deze schuld moet worden meegenomen bij het bepalen van het vermogen. Een voorbeeld van een uitspraak waarin de rekening-courantschuld buiten het finaal verrekenbeding viel, is de uitspraak van Rechtbank Rotterdam (22 januari 2021, nr C/10/588656 / FA RK 19-11247 en C/10/596021 / FA RK 20-3174, ECLI:NL:RBROT:2021:3422). De Rechtbank achtte het in deze procedure in strijd met de redelijkheid en billijkheid wanneer de rekening-courantschuld zou moeten worden meegenomen bij het te verrekenen vermogen aan de zijde van de echtgenoot-dga. Zie over de rekening-courantschuld en het periodiek verrekenbeding ook de toelichting Verrekenbeding en ondernemingswinst (art. 1:141 BW)...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.