LOADING  
Fiscaal
Civiel

Faillissementspauliana (art. 42 - 51 Fw)

Faillissementspauliana

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Faillissementsrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 mei 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Algemeen

De actio Pauliana biedt een schuldeiser de mogelijkheid op te komen tegen onverplicht verrichte rechtshandelingen van zijn schuldenaar, door welke de schuldeiser minder verhaalsmogelijkheden overhoudt. De algemene actio Pauliana is te vinden in art. 3:45 BW. In de Faillissementswet is een specifieke Paulianaregeling te vinden in art. 42-51 Fw, op grond waarvan de curator exclusief (art. 49 Fw) ten behoeve van de failliete boedel paulianeuze rechtshandelingen kan verrichten.

Wibier (WPNR 2021/7317) vat het leerstuk van de faillissementspauliana als volgt samen:

'Vanaf het moment dat het faillissement van de schuldenaar en een tekort daarin met een redelijke mate van waarschijnlijkheid is te voorzien voor partijen, is iedere rechtshandeling betreffende het verhaalsvermogen van de schuldenaar die wordt verricht in potentie paulianeus. Die potentie verwezenlijkt zich in die gevallen waarin de rechtshandeling op het moment dat zij wordt getoetst, daadwerkelijk benadelend blijkt te zijn voor de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers.’

Drie soorten rechtshandelingen komen voor vernietiging in aanmerking: (i) onverplichte rechtshandelingen om baat, (ii) onverplichte rechtshandelingen om niet, en (iii) verplichte rechtshandelingen. Voor de vernietiging van de verschillende soorten rechtshandelingen gelden verschillende vereisten, die hierna eerst aan de orde komen.

2 Onverplichte rechtshandelingen om baat

De curator kan een rechtshandeling vernietigen op grond van art. 42 lid 1 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.