LOADING  
Fiscaal
Civiel

Executoriale veiling (art. 514 Rv)

Executoriale veiling

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Hypotheek Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 september 2021
De redactie

1 Rol van notaris bij veiling

De notaris moet bij een veiling zorgvuldig handelen. De notaris moet streven naar een optimale veilingopbrengst en moet voorkomen dat de schijn van partijdigheid wordt gewekt. 
Hof Amsterdam (20 april 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1062) heeft geoordeeld over de rol van de notaris bij een executieveiling. De notaris moet in de veilingvoorwaarden informatie opnemen die op het moment van publicatie van de voorwaarden kloppend is en onderzoek doen naar zaken die relevant zijn voor de veilingopbrengst van de te veilen goederen. Indien meerdere goederen tezamen geveild mogen worden volgens art. 520 Rv, betekent dat niet dat de goederen gezamenlijk geveild moeten worden. De notaris moet een zorgvuldige afweging maken wat, gelet op de belangen van betrokken partijen en het belang van de hoogste executieopbrengst, de beste keuze is. Dat een kantoorgenoot van de notaris partijadviseur is van een betrokken partij hoeft niet te betekenen dat de notaris geen veilingnotaris mag zijn. De notaris moet wel extra alert zijn. Uit de hiervoor gemelde uitspraak van Hof Amsterdam blijkt wel dat indien een partij ongebruikelijke voorwaarden stelt aan het bekendmaken van het lossingbedrag die niet noodzakelijk of redelijk zijn, de notaris zijn medewerking aan de executieveiling moet opschorten.

2 Wet tot verbetering van de executoriale veiling van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.