LOADING  
Fiscaal
Civiel

Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen bij NV (art. 2:166 BW)

Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen bij NV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Naamloze vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 maart 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen

Op 13 april 2017 is de Wet evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen in werking getreden. Deze wet regelt dat het per 1 januari 2016 vervallen art. 2:166 BW per 13 april 2017 weer in werking is getreden. Per 1 januari 2020 is de bepaling wederom vervallen.

Art. 2:166 BW beoogde te bewerkstelligen dat de zetels in de raad van bestuur en de raad van commissarissen van vennootschappen evenredig worden verdeeld over mannen en vrouwen. Het uitgangspunt van de wet was dat ten minste 30% mannen en 30% vrouwen in het bestuur of de raad van bestuur en raad van commissarissen zitten. De wet voorzag niet in sancties indien niet werd voldaan aan het vereiste van 30% man/30% vrouw. Wel moest in het bestuursverslag een verklaring worden gegeven voor het niet voldoen aan het vereiste van art. 2:166 lid 1 BW (Besluit Bekendmaking diversiteitsbeleid).

1.1 Wetsvoorstel Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding

Op 15 april 2020 is het wetsvoorstel Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding ter consultatie gepubliceerd.
Het voorontwerp bevat enige technische verbeterpunten van het NV-recht, ontleend aan de op 1 oktober 2012 in werking getreden Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht.
Daarnaast bevat het voorontwerp een ingroeiquotum voor de raad van commissarissen van beursgenoteerde ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.