LOADING  
Fiscaal
Civiel

Erfrecht internationaal (art. 10:145 - 10:152 BW)

Erfrecht internationaal

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Internationaal familierecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. B.F.P. Lhoëst (Internationaal FamilieRecht Advies)

1 Inleiding

Het internationaal privaatrecht geeft bij nalatenschappen met internationale aspecten de verwijzingsregels aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke rechter bevoegd is, welk recht de vererving en de afwikkeling van de nalatenschap beheerst en onder welke voorwaarden en in welke omvang rechtskracht kan worden toegekend aan buitenlandse beslissingen en onder welke voorwaarden buitenlandse beslissingen hier ten uitvoer kunnen worden gelegd. Vanuit Nederlandse optiek is sprake van een internationale component wanneer: 

  • de erflater een buitenlandse (niet-Nederlandse) nationaliteit heeft; of
  • niet in Nederland woonachtig is; of 
  • vermogen in het buitenland is gelegen. 

In dergelijke gevallen dient altijd te worden onderzocht of het Nederlandse recht wel van toepassing is.

Vanuit Nederlandse visie is geen sprake van een internationale component als de erflater de Nederlandse nationaliteit heeft, altijd in Nederland heeft gewoond en geen vermogen in het buitenland bezit. In dat geval is in Nederland zonder meer de Nederlandse rechter bevoegd en het Nederlandse recht van toepassing op de vererving en afwikkeling van de gehele nalatenschap van de erflater.

Voor alle nalatenschappen die open zijn gevallen vanaf 17 augustus 2015 gelden in Nederland de regels van de Europese Erfrechtverordening. In paragraaf 2 en 3 wordt daarom nader ingegaan op de regels van de Europese Erfrechtverordening. In paragraaf 4 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.