LOADING  
Fiscaal
Civiel

Erfrecht algemene bepalingen (art. 4:1 - 4:8 BW)

Erfrecht algemene bepalingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Stiefkind, Wettelijk erfrecht, Samengestelde gezinnen Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 september 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Soorten erfopvolging: niet altijd automatisch plaatsvervulling

Erfopvolging kan op twee verschillende manieren plaatsvinden: (1) op grond van de wet (ab intestato) en (2) op grond van een uiterste wilsbeschikking (testamentair erfrecht).

Testamentaire erfgenamen verkrijgen dezelfde rechten en verplichtingen als ab intestaat erfgenamen, art. 4:116 BW. Omdat art. 4:12 BW (plaatsvervulling) alleen geldt voor ab intestaat erfgenaamschap, vindt bij testamentaire erfgenamen plaatsvervulling alleen plaats indien in het testament plaatsvervulling is geregeld. Hierop bestaat slechts één uitzondering: als de erflater bij uiterste wilsbeschikking heeft bepaald dat een stiefkind in de wettelijke verdeling wordt betrokken, worden de afstammelingen van dat stiefkind bij plaatsvervulling geroepen (art. 4:27 BW).

Plaatsvervulling is regelend recht. Bij testament kunnen de wettelijke regels van plaatsvervulling geheel of gedeeltelijk van overeenkomstige toepassing worden verklaard. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat in geval van vooroverlijden plaatsvervulling optreedt, maar niet bij onterving. Omdat bij onterving op grond van art. 4:63 BW alsnog aanspraak op de legitieme kan worden gemaakt en deze aanspraak op grond van art. 4:80 BW bestaat uit een vordering op de gezamenlijke erfgenamen, dan wel, als de wettelijke verdeling van toepassing is, op de langstlevende echtgenoot, bepaalt art. 4:87 lid 1 BW dat die vordering als eerste wordt ingekort op de verkrijgingen van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.