LOADING  
Fiscaal
Civiel

Erfopvolging bij versterf (art. 4:9 - 4:12 BW)

Erfopvolging bij versterf

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Wettelijk erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2021
mr. dr. M.R. Kremer

1 Bestaansvereiste

Voor het ab intestaat erfrecht geldt een uitdrukkelijke bestaanseis in art. 4:9 BW: een erfgenaam moet bestaan op het moment dat de nalatenschap openvalt.

Voor het testamentaire erfrecht geldt dat men om voordeel te kunnen trekken uit een making, moet bestaan op het moment van het overlijden van erflater, art. 4:9 BW. Op de bestaanseis bestaan echter een paar uitzonderingen in het geval van voorwaardelijke makingen (art. 4:56 leden 2 tot en met 4 BW).

Daarnaast kent de wet ook nog een fictiebepaling ten aanzien van het ongeboren kind. Een ongeboren kind wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dat vordert (art 1:2 BW). Deze fictiebepaling geldt zowel voor het erfrecht bij versterf als voor het testamentaire erfrecht. Indien het ongeboren kind dood ter wereld komt, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan (art 1:2 slotzin BW).

2 Erven uit eigen hoofde of bij plaatsvervulling

Erfgenaamschap uit eigen hoofde is aan de orde, als iemand erft op grond van zijn eigen plaats in het parentelestelsel. In geval van plaatsvervulling neemt de erfgenaam de plaats van iemand anders in. Art. 4:10 BW somt de erfgenamen op die uit eigen hoofde erven. Art. 4:10 lid 2 jo art. 4:12 BW regelt de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.