LOADING  
Fiscaal
Civiel

Erfgoedwet (art. 1.1 Ew)

Erfgoedwet

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
mr. J.D.M. de Rooij

Invoering Erfgoedwet, afschaffing Monumentenwet en Omgevingswet in voorbereiding

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden en daarbij is de Monumentenwet 1988 vervallen. De Monumentenwet 1988 is deels in de Erfgoedwet opgenomen en zal deels in de Omgevingswet opgaan, die naar verwachting op 1 juli 2023 in werking zal treden.

Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat activiteiten met mogelijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving zo veel mogelijk met algemene regels worden gereguleerd. Deze wet beoogt de verbrokkeling van het huidige omgevingsrecht tegen te gaan. Met de komst van de Omgevingswet zal een grote hoeveelheid wettelijke regelingen verdwijnen of opgaan in de Omgevingswet.

In de Erfgoedwet zijn bepalingen omtrent culturele erfgoederen opgenomen en de wet bevat een aantal bepalingen die voorheen in de Monumentenwet 1988 waren geregeld. De duiding van cultureel erfgoed en de zorg voor cultuurgoederen die in overheidsbezit zijn, worden geregeld in de Erfgoedwet.

De omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving wordt geregeld in de Omgevingswet. Dit betekent dat de vergunningverlening voor het wijzigen van rijksmonumenten voor gebouwde of aangelegde monumenten zal worden geregeld door de Omgevingswet. Hetzelfde geldt voor de aanwijziging en omgang met beschermde stads- en dorpsgezichten, alsmede de omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving.

Het overgangsrecht in de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.