LOADING  
Fiscaal
Civiel

Erfgoedwet (art. 1.1 Ew)

Erfgoedwet

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. J.D.M. de Rooij

Invoering Erfgoedwet, afschaffing Monumentenwet en Omgevingswet in voorbereiding

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden en daarbij is de Monumentenwet 1988 vervallen. De Monumentenwet 1988 is deels in de Erfgoedwet opgenomen en zal deels in de Omgevingswet opgaan, die naar verwachting in 2022 in werking zal treden.

Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat activiteiten met mogelijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving zo veel mogelijk met algemene regels worden gereguleerd. Deze wet beoogt de verbrokkeling van het huidige omgevingsrecht tegen te gaan. Met de komst van de Omgevingswet zal een grote hoeveelheid wettelijke regelingen verdwijnen of opgaan in de Omgevingswet.

In de Erfgoedwet zijn bepalingen omtrent culturele erfgoederen opgenomen en de wet bevat een aantal bepalingen die voorheen in de Monumentenwet 1988 waren geregeld.
Het overgangsrecht in de Erfgoedwet bepaalt dat tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet bepalingen uit de Monumentenwet 1988 omtrent de rechtsgevolgen van een aanwijzing als rijksmonument en de bescherming van die monumenten van toepassing blijven.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.