LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemeen erfdienstbaarheid (art. 5:70 BW)

Algemeen erfdienstbaarheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Erfdienstbaarheid, Burenrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2021
De redactie

1 Inleiding

Iemand die eigenaar is van een zaak, heeft met uitsluiting van ieder ander het recht de zaak te gebruiken. Het eigendomsrecht is het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Wel geldt dat de eigenaar bij zijn gebruik rekening moet houden met rechten van anderen. Verder mag het gebruik uiteraard niet in strijd zijn met de wet of ongeschreven recht. Zo bepaalt art. 3:14 BW dat iemand die krachtens het burgerlijk recht een bevoegdheid toekomt, hij die bevoegdheid niet mag uitoefenen in strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht. 
Een eigenaar kan zijn eigendomsrecht vrijwillig beperken, bijvoorbeeld door een ander een (al dan niet exclusief) gebruiksrecht op die zaak te geven. Een voorbeeld van een gebruiksrecht is de erfdienstbaarheid.
De wet omschrijft in art. 5:70 BW de erfdienstbaarheid als een last waarmede een onroerende zaak … ten behoeve van een andere onroerende zaak … is bezwaard. Het erf waarop de last drukt wordt ook wel het dienend of het lijdend erf genoemd, het erf ten behoeve waarvan de erfdienstbaarheid strekt, wordt aangeduid met heersend erf. Met de bewoordingen 'ten behoeve van' wordt bedoeld dat de eigenaar van het heersend erf de erfdienstbaarheid als voordeel moet ervaren bij zijn ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.