LOADING  
Fiscaal
Civiel

Erfafsluiting en scheidsmuur (art. 5:48 en 5:49 BW)

Erfafsluiting en scheidsmuur

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Erfafsluiting (art. 5:48 BW)

Een eigenaar van een erf is in principe bevoegd zijn erf af te sluiten en daarmee het betreden van dat erf door anderen te verhinderen. Ook lagere wetgevers (bijvoorbeeld de gemeente of het waterschap) mogen deze bevoegdheid niet aantasten. Ook wanneer een erfdienstbaarheid (bijvoorbeeld recht van overpad) op het erf van de eigenaar rust, heeft de eigenaar van het dienende erf de bevoegdheid zijn erf af te sluiten. Maakt hij van die bevoegdheid gebruik, dan dient hij ervoor te zorgen dat de eigenaar van het heersend erf onbelemmerde toegang behoudt tot het dienend erf teneinde de erfdienstbaarheid uit te oefenen, aldus de Hoge Raad (23 juni 2006, nr C04/209HR, ECLI:NL:HR:2006:AW6598).

De erfafsluiting moet worden geplaatst op de eigendom van degene die zijn erf wil afsluiten; zij mag niet op de erfgrens worden geplaatst, zodanig dat de grens er in de lengterichting onderdoor loopt. De kosten van erfafsluiting komen volledig voor rekening van degene die zijn erf afsluit.

2 Scheidsmuur (art. 5:49 BW)

Een eigenaar kan vorderen dat op de grens van de erven een scheidsmuur wordt opgericht. Deze bepaling geldt enkel voor eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente. Het recht om een scheidsmuur te vorderen, verjaart niet. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.