LOADING  
Fiscaal
Civiel

Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer (art. 3:15a - 3:15f BW)

Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juni 2022

1 De elektronische handtekening

Art. 3:15a BW geeft regels met betrekking tot de elektronische handtekening. De bepaling regelt wanneer sprake is van een elektronische handtekening en wat de rechtsgevolgen daarvan zijn. Art. 3:15a BW vloeit voort uit 'Verordening 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG' (hierna te noemen: de eIDAS-Verordening).
De Verordening maakt onderscheid tussen:

 • een elektronische handtekening; in de Verordening gedefinieerd als gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen (art. 3 onder 10 eIDAS-Verordening);
 • een geavanceerde elektronische handtekening; dit is ingevolge art. 3 onderdeel 11 eIDAS-Verordening, een elektronische handtekening die voldoet aan de volgende eisen:
  - zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
  - zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
  - zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken; en 
  - zij is op zodanig wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord; en
 • een gekwalificeerde elektronische handtekening; dit is een geavanceerde elektronische handtekening die is aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.