LOADING  
Fiscaal
Civiel

Eigendom van roerende zaken (art. 5:4 - 5:19 BW)

Eigendom van roerende zaken

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 november 2020
De redactie

1 Algemeen

Titel 5.2 BW regelt specifiek (maar niet limitatief) de verkrijging van nieuwe eigendomsrechten van roerende zaken (originaire verkrijging). In de laatste artikelen van titel 5.2 BW wordt het verlies van eigendom van roerende zaken geregeld. Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn (art. 3:3 lid 2 BW).

2 Inbezitneming

Art. 5:4 BW regelt de inbezitneming. Er zijn twee vereisten: de roerende zaak mag niet aan iemand toebehoren en men moet het bezit hebben verkregen. Roerende zaken die aan niemand toebehoren (res nullius) kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën: zaken die nooit een eigenaar hebben gehad of zaken waarvan de eigenaar het bezit heeft prijsgegeven (res derelicta). Om een roerende zaak in bezit te nemen dient de feitelijke macht te worden verschaft en de zaak moet voor zichzelf worden gehouden, art. 3:113 en 3:107 BW.

3 Verkrijging door een vinder

In de art. 5:5 - 5:12 BW wordt de verkrijging door een vinder behandeld. In art. 5:5 BW is geregeld dat degene die een zaak vindt, binnen bekwame tijd aangifte dient te doen, tenzij mededeling hiervan is gedaan aan de vermeende eigenaar. In art. 5:6 BW is geregeld dat de vinder eigenaar wordt één jaar na de aangifte of de mededeling. De vinder kan de zaak in bewaring ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.