LOADING  
Fiscaal
Civiel

Eigendom in het algemeen (art. 5:1 - 5:3 BW)

Eigendom in het algemeen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 augustus 2022
De redactie

1 Inleiding 

Boek 5 BW handelt over zakelijke rechten. Deze zakelijke rechten zijn tevens absolute rechten; zij verlenen de rechthebbende aanspraken tegenover eenieder. Dit in tegenstelling tot relatieve rechten die de rechthebbende slechts aanspraken verlenen jegens een of meer bepaalde personen. De zakelijke rechten van boek 5 BW zijn absolute rechten die uitsluitend op een zaak betrekking kunnen hebben. De absolute rechten van boek 3 BW kunnen zowel op zaken als op vermogensrechten worden gevestigd.

2 Eigendom (art. 5:1 BW)

Eigendom is 'het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben' (art. 5:1 lid 1 BW). Hiermee is gegeven dat eigendom slechts op een zaak kan rusten (en dus niet op een vermogensrecht), en dat eigendom van alle zakelijke rechten het meest omvattende recht is.
Art. 5:1 lid 2 BW verleent de eigenaar de bevoegdheid – met uitsluiting van eenieder – vrij van zijn zaak gebruik te maken. De eigenaar is aldus bevoegd zijn zaak te gebruiken, te vervreemden en te bezwaren. Onder gebruik is ook begrepen het veranderen en vernietigen van de zaak. Deze bevoegdheid is niet onbegrensd. Het gebruik mag niet in strijd zijn met rechten van anderen en de eigenaar dient de beperkingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht in acht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.