LOADING  
Fiscaal
Civiel

Dwingend recht (art. 2:25 BW)

Dwingend recht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2021
mr. A.M. van Meurs

1 Dwingend recht en aandeelhoudersovereenkomsten

De bepalingen in Boek 2 BW zijn in beginsel dwingendrechtelijk (art. 2:25 BW). In de statuten kan alleen van een bepaling in Boek 2 BW worden afgeweken als het desbetreffende wetsartikel dit mogelijk maakt. In die gevallen is sprake van regelend recht. Sinds 1 oktober 2012 is veel dwingend recht vervangen door regelend recht. De aandeelhouders kunnen thans meer dan voor die tijd de samenwerking op maat vorm geven. De afspraken over de samenwerking worden doorgaans niet alleen in de statuten maar ook in een (aandeelhouders)overeenkomst neergelegd. De vraag die daarbij opkomt is of, en zo ja in hoeverre, de aandeelhouders contractueel kunnen afwijken van de bepalingen in Boek 2 BW.

Als een bepaling van regelend recht is kan daarvan ook contractueel worden afgeweken. Maar ook als een bepaling van Boek 2 BW van dwingend recht is, verhindert art. 2:25 BW niet dat daarvan contractueel kan worden afgeweken. Art. 2:25 BW beoogt namelijk niet een inperking van de contractsvrijheid. Of een contractuele afwijking geldig is, moet worden beoordeeld op grond van art. 3:40 BW. Als een contractuele afwijkende bepaling geldig is, heeft dit vervolgens alleen verbintenisrechtelijke gevolgen. Het uitgangspunt is: het vennootschapsrecht en het verbintenissenrecht zijn gescheiden circuits. In bepaalde ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.