LOADING  
Fiscaal
Civiel

Duur bestaan rechtspersoon (art. 2:17 BW)

Duur bestaan rechtspersoon

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

Duur rechtspersoon

Tot 1 september 1994 kon een rechtspersoon voor bepaalde tijd worden opgericht. Daarna was slechts oprichting voor onbepaalde tijd mogelijk. De wijziging in de bestaansduur hing samen met het feit dat weinig rechtspersonen voor bepaalde tijd werden opgericht en dat ontbinding ook mogelijk was door het nemen van een ontbindingsbesluit. Benadrukt zij dat art. 2:17 BW niet is te omzeilen door art. 2:19 lid 1 onder b BW, waarin is bepaald dat een rechtspersoon wordt ontbonden bij het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten een ontbinding tot gevolg heeft. Het enkel koppelen van een gebeurtenis die plaatsvindt rond het gewenste tijdstip van ontbinding is onvoldoende. Er moet sprake zijn van een rechtens relevant verband tussen het doel van de rechtspersoon en die gebeurtenis.

Omdat het vóór 1 september 1994 wel mogelijk was een rechtspersoon voor bepaalde tijd op te richten, is voorzien in overgangsrecht. Dit overgangsrecht luidt:

'Rechtspersonen die voor een bepaalde duur zijn opgericht, worden geacht voor onbepaalde tijd te zijn opgericht, indien de bepaalde duur nog niet is verstreken vóór het tijdstip van in werking treden van deze wet, of indien deze duur wel is verstreken maar nog niet met de vereffening is begonnen vóór dat tijdstip.'

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.