LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie dieren (art. 3:2a BW)

Definitie dieren

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 april 2020

Sinds de invoering van art. 3:2a BW - op 1 januari 2013 - worden dieren niet meer aangemerkt als 'zaken' als bedoeld in art. 3:2 BW. Dieren hebben namelijk een van zaken afwijkende positie, omdat zij een eigen intrinsieke waarde hebben. Het zijn levende wezens, waarmee met respect moet worden omgegaan.

De bepalingen met betrekking tot zaken zijn in beginsel wel op dieren van overeenkomstige toepassing (art. 3:2a lid 2 BW), met inachtneming van de overige wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld voorschriften betreffende aansprakelijkheid, art. 6:179 en art. 6:181 BW) en regels van ongeschreven recht (zoals de eisen van fatsoen). Een dier kan bijvoorbeeld, net als een 'zaak', worden gelegateerd. Over huisdieren en nalatenschappen kan hier meer worden gelezen.

In een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (18 maart 2020, nr C/13/680067 / KG ZA 20-167,ECLI:NL:RBAMS:2020:1787) twisten M en V na het einde van hun relatie over de eigendom van een hond. V is van mening dat de hond gezamenlijk eigendom is, omdat deze tot de inboedel behoort. In hun samenlevingsovereenkomst was bepaald dat de inboedel aan hen gezamenlijk toekomt. De voorzieningenrechter oordeelde dat een huisdier geen inboedelgoed is en het huisdier eigendom is van de partij die deze heeft verkregen. 

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.