LOADING  
Fiscaal
Civiel

De depotakte (art. 48 WNA)

De depotakte

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 december 2021
De redactie

1 Algemeen

Op verzoek van cliënten kan de notaris akten in zijn protocol opnemen, art. 48 WNA. Het betreft de zogenoemde depotakten. Aan het deponeren stelt de wet de volgende voorwaarden:

  • het deponeren is beperkt tot akten in de zin van art. 156 lid 1 Rv;
  • de notaris moet van de inhoud van de aangeboden akten kennis kunnen nemen (behoudens uitzondering van art. 4:95 lid 3 BW);
  • de aangeboden stukken moeten aan de depotakte kunnen worden gehecht;
  • de cliënt moet een redelijk belang hebben bij de opneming van het aangeboden stuk in het notariële protocol. 

Als aan de voorwaarden wordt voldaan, maakt de notaris van de aanbieding en de opname in het protocol de akte van depot op. Een bekend voorbeeld van een depotakte is de onderhandse uiterste wilsbeschikking als bedoeld in art. 4:95 BW, ook wel depottestament genoemd. Ook in de fiscale regelgeving wordt verwezen naar een notariële akte van depot, zie de Achtste standaardvoorwaarde van de Standaardvoorwaarden geruisloze omzetting.

2 Voorwaarden

2.1 Akten in de zin van art. 156 lid 1 Rv

De mogelijkheid van deponeren wordt in art. 48 lid 1 WNA beperkt tot akten in de zin van art. 156 lid 1 Rv, oftewel tot: 'ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen'. Om te kunnen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.