LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definities bij NV (art. 2:78 en 2:78a BW)

Definities bij NV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Naamloze vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Afdeling 2.4.1 BW bevat een drietal definities. Elke definitie heeft haar eigen toepassingsbereik. De bedoelde begrippen betreffen ‘beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal’, ‘het geplaatst kapitaal’ en ‘orgaan van de vennootschap’.

2 Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

De beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal wordt omschreven in art. 2:76a BW. Het eerste lid bevat vijf cumulatieve vereisten voor het zijn van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, namelijk:

  1. het moet gaan om een naamloze vennootschap (art. 2:76a lid 1 aanhef BW);
  2. die uitsluitend het doel heeft om haar vermogen zodanig te beleggen dat de risico's daarvan worden gespreid, teneinde haar aandeelhouders in de opbrengst te doen delen (art. 2:76a lid 1 onder a BW);
  3. waarvan het bestuur krachtens de statuten bevoegd is aandelen in haar kapitaal uit te geven, te verwerven en te vervreemden (art. 2:76a lid 1 onder b BW);
  4. waarvoor aan een beheerder een vergunning of verklaring van ondertoezichtstelling is verleend als bedoeld in de Wft voor plaatsing van haar aandelen (art. 2:76a lid 1 onder c BW); en
  5. waarvan de statuten bepalen dat de vennootschap een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal is (art. 2:76a lid 1 onder d BW).

Doelstelling (art. 2:76a lid 1 onder a BW)
Dit vereiste moet eng worden uitgelegd: andere (feitelijke of statutaire) doelstellingen, dus ook nevendoelstellingen, zijn niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.