LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definities bij NV (art. 2:78 en 2:78a BW)

Definities bij NV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Naamloze vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Afdeling 2.4.1 BW bevat een drietal definities. Elke definitie heeft haar eigen toepassingsbereik. De bedoelde begrippen betreffen ‘beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal’, ‘het geplaatst kapitaal’ en ‘orgaan van de vennootschap’.

2 Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

De beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal wordt omschreven in art. 2:76a BW. Het eerste lid bevat vijf cumulatieve vereisten voor het zijn van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, namelijk:

  1. het moet gaan om een naamloze vennootschap (art. 2:76a lid 1 aanhef BW);
  2. die uitsluitend het doel heeft om haar vermogen zodanig te beleggen dat de risico's daarvan worden gespreid, teneinde haar aandeelhouders in de opbrengst te doen delen (art. 2:76a lid 1 onder a BW);
  3. waarvan het bestuur krachtens de statuten bevoegd is aandelen in haar kapitaal uit te geven, te verwerven en te vervreemden (art. 2:76a lid 1 onder b BW);
  4. waarvoor aan een beheerder een vergunning of verklaring van ondertoezichtstelling is verleend als bedoeld in de Wft voor plaatsing van haar aandelen (art. 2:76a lid 1 onder c BW); en
  5. waarvan de statuten bepalen dat de vennootschap een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal is (art. 2:76a lid 1 onder d BW).

Doelstelling (art. 2:76a lid 1 onder a BW)
Dit vereiste moet eng worden uitgelegd: andere (feitelijke of statutaire) doelstellingen, dus ook nevendoelstellingen, zijn niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.