LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie zaakwaarneming (art. 6:198-6:202 BW)

Definitie zaakwaarneming

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 augustus 2021
De redactie

1 Algemeen

De verbintenis uit zaakwaarneming is omschreven in art. 6:198 e.v. BW. Zaakwaarneming vormt een zelfstandige bron van verbintenis die dus niet voortvoeit uit onrechtmatige daad of uit overeenkomst. Afdeling 6.4.1 BW regelt de vereisten, vormen en rechtsgevolgen van zaakwaarneming. 

2 Vereisten zaakwaarneming

Van zaakwaarneming is sprake wanneer aan vier vereisten is voldaan. De vereisten zijn cumulatief, dus van zaakwaarneming is pas sprake als aan alle vier de vereisten is voldaan. De eisen zijn opgenomen in art. 6:198 BW.

2.1 Behartiging van eens anders belang

De belangenbehartiging kan bestaan uit feitelijk handelen of het verrichten van een rechtshandeling. Dat een zaakwaarnemer in sommige gevallen mede zijn eigen belangen behartigt, staat niet in de weg aan zaakwaarneming. Verder is niet vereist dat de belanghebbende de handelingen van de zaakwaarnemer als gunstig ervaart. Ook is niet vereist dat voor de belanghebbende in objectieve zin een gunstig resultaat ontstaat.
In een uitspraak van de Rechtbank Utrecht (Rb Utrecht 15 oktober 2012, nr 330264 - KG ZA 12-678, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1887) stond de vraag rondom zaakwaarneming centraal. In dat geval wilde de bank als hypotheekhouder de woning van de hypotheekgevers onderhands verkopen om op die manier een zo groot mogelijk deel van de vordering voldaan te krijgen. Om die reden wilde de hypotheekhouder als zaakwaarnemer ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.