LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie zaak (art. 3:2 BW)

Definitie zaak

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2020
De redactie

1 Algemeen

In Boek 3 BW zijn de vermogensrechten in het algemeen geregeld. In art. 3:1 BW is het begrip 'goed' omschreven. Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. Art. 3:2 BW bevat de definitie van zaken. Op zaken kunnen alleen zakelijke rechten rusten. Deze zakelijke rechten staan in Boek 5 BW. De rechten uit Boek 3 BW kunnen zowel op zaken als op vermogensrechten rusten. Dit betekent dat bijvoorbeeld het eigendomsrecht en bezit uit Boek 5 BW alleen op een zaak kan rusten. Formeel heet de 'eigenaar' van een vermogensrecht dan ook 'hoofdgerechtigde', hoewel in de praktijk vaak van eigenaar wordt gesproken.

2 Vereisten 'zaak' 

De definitie van een zaak is beperkter dan de definitie van goederen. Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Dit betreft meer dan alleen voorwerpen. Het vereiste 'voor menselijke beheersing vatbaar' houdt in dat er macht over een zaak moet kunnen worden uitgeoefend. Het gaat om fysieke beheersing over een zaak. Indien geen macht over een zaak kan worden uitgeoefend, betreft het geen zaak. De zee en de lucht zijn dus geen zaken, maar water in een fles wel.
Naast het vereiste van de menselijke beheersing over een zaak, dient het object ook stoffelijk te zijn. Dit houdt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.