LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie stichting (art. 2:285 BW)

Definitie stichting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Stichting Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 januari 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Definitie

De stichting is een rechtsvorm waaraan rechtspersoonlijkheid is toegekend (art. 2:3 BW). De algemene bepalingen van titel 1 van Boek 2 BW zijn integraal van toepassing op stichtingen. Dit heeft als gevolg dat bij de inrichting van de stichting slechts van de wettelijke bepalingen kan worden afgeweken indien de wet dit zelf toestaat (art. 2:25 BW).
De omschrijving van de stichting is opgenomen in art. 2:285 BW en bevat de volgende elementen:
a. verbod tot het hebben van leden (lid 1 en lid 2); en
b. gerichtheid op verwezenlijking van een doel (lid 1 en lid 3).
Hoewel aanwezigheid van een afgezonderd vermogen waarmee wordt getracht het doel te verwezenlijken onderdeel uitmaakt van de omschrijving van de stichting in art. 2:285 lid 1 BW ('daartoe bestemd vermogen'), is het aanwezig zijn van vermogen geen materieel onderdeel van de omschrijving van een stichting.

2 Ledenverbod

Het ledenverbod bij de stichting heeft tot uiteenlopende interpretaties aanleiding gegeven. Het verbod is destijds (Wet op stichtingen 1956) in de wet opgenomen om te voorkomen dat oprichters die feitelijk een vereniging voor ogen hadden een stichting oprichtten om preventief toezicht te omzeilen. Voor de oprichting van een vereniging was destijds Koninklijke erkenning of een wet in formele zin (tot 1976) vereist; daarbij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.