LOADING  
Fiscaal
Civiel

Registergoed (art. 3:10 BW)

Registergoed

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Woonboten Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2020
De redactie

1 Registergoed

Met de term registergoed wordt gedoeld op goederen waarvan voor de overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is (art. 3:10 BW). Een aantal categorieën registergoederen kan worden onderscheiden:

  • Onroerende zaken: uit art. 3:89 lid 1 BW blijkt dat de voor overdracht vereiste levering van een onroerende zaak een daartoe bestemde notariële akte en de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde registers is vereist.
  • Teboekstaande schepen: voor zeeschepen blijkt dit uit art. 8:199 lid 1 BW en voor binnenschepen uit 8:790 lid 1 BW.
  • Beperkte rechten op registergoederen: uit de schakelbepaling van art. 3:98 BW vloeit voort dat hetgeen voor de overdracht van een goed van overeenkomstige toepassing is op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht op een registergoed. Omdat voor de vestiging van het beperkt recht inschrijving in de openbare registers is vereist, wordt een beperkt recht zelf ook als registergoed aangemerkt.
  • Appartementsrechten: art. 5:117 lid 1 BW bepaalt dat een appartementsrecht als een zelfstandig registergoed kan worden overgedragen, door middel van een notariële akte en de inschrijving daarvan in de openbare registers.

Art. 3:16 BW legt de grondslag voor het kunnen inschrijven in de openbare registers van feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn. Art. 3:17 BW geeft vervolgens een opsomming ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.