LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie natuurlijke verbintenis (art. 6:3 - 6:5 BW)

Definitie natuurlijke verbintenis

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 juli 2020
De redactie

1 De natuurlijke verbintenis

Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet-afdwingbare verbintenis (art. 6:3 lid 1 BW). In twee gevallen is sprake van een natuurlijke verbintenis, te weten:

  • wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt (art. 6:3 lid 2 onder a BW);
  • wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt (art. 6:3 lid 2 onder b BW).

Met deze twee mogelijkheden zijn de enge leer en de gematigd ruime leer gecodificeerd.

1.1 Enge leer

Onder de enge leer vallen de verbintenissen waaraan de wet de afdwingbaarheid onthoudt. Binnen deze categorie is een tweedeling te maken, namelijk:

  • de rechtsvordering is bij aanvang al onthouden (verbintenis uit spel en weddenschap); óf 
  • de rechtsvordering komt door een later ingetreden omstandigheid te vervallen (verjaring, verbintenis die resteert na het niet geheel kunnen voldoen van de schulden van de nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding).

1.2 Ruime leer

De gematigd ruime leer houdt in dat ook dringende morele verplichtingen een natuurlijke verbintenis in kunnen houden. Een eenduidige definitie van dringende morele verplichtingen bestaat niet. In jurisprudentie is uitgemaakt dat de beantwoording van de vraag ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.