LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie inboedel (art. 3:5 BW)

Definitie inboedel

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020

Algemeen

In art. 3:5 BW is het begrip 'inboedel' omschreven. De wet omschrijft inboedel als 'het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard'. Het begrip inboedel is met name van belang voor Boek 1 BW en Boek 4 BW.

Deze omschrijving omvat dus een bijzonder deel van roerende zaken. De definitie van roerende zaken staat in art. 3:3 lid 2 BW. Gezamelijk wordt dit deel van roerende zaken de inboedel genoemd. Uit de literatuur blijkt dat de inboedel roerende zaken betreft die samen een eenheid vormen omdat de goederen een gemeenschappelijke bestemming hebben. Bij inboedel kan worden gedacht aan roerende zaken zoals de televisie, meubels, tapijt, gordijnen, computers en printers. Uitgezonderd van het begrip inboedel zijn boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard.

In de voorliggende casus bij de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland (24 december 2014, nr C-16-339576 - HA ZA 13-169, ECLI:NL:RBMNE:2014:6924) stond de vraag centraal wat onder 'inboedel in de breedste zin van het woord' viel. In geschil was of ook de kunstvoorwerpen van de erflater onder het legaat vielen. Volgens de Rechtbank was dat het geval en behoorden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.