LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie borgtocht (art. 7:850 BW)

Definitie borgtocht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Borgtocht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2019

1 Algemeen

Borgtocht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen (art. 7:850 BW). De hoofdschuldenaar is geen partij bij de overeenkomst en hoeft derhalve niet bekend te zijn met de borgtocht. De borg verschaft slechts een persoonlijke zekerheid aan de schuldeiser. De borg kan slechts worden aangesproken wanneer de hoofdschuldenaar tekortkomt in zijn nakoming van de gesloten verbintenis. De overeenkomst tot borgtocht is daarom subsidiair en afhankelijk van de te verrichten prestatie. Tot welke prestatie de borg zich richt, is irrelevant. Indien de borg wordt aangesproken tot nakoming van de prestatie en hij derhalve nakomt, bevrijdt de borg zichzelf van de uit de verbintenis voortvloeiende overeenkomst van borgtocht en wordt de hoofdschuldenaar bevrijd uit zijn verbintenis met de schuldeiser. De borg heeft voor het gehele bedrag dat hij aan hoofdsom, rente en kosten aan de schuldeiser heeft moeten voldoen, regres op de hoofdschuldenaar (art. 7:866 lid 1 BW).

Doordat de borgtocht geen zakelijk recht is maar slechts een persoonlijke zekerheid aan de schuldeiser verschaft, geeft de borgtocht niet altijd zekerheid tot voldoening van de vordering, in verband met bijvoorbeeld ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.