LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie bestanddeel (art. 3:4 BW)

Definitie bestanddeel

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 14 april 2020
De redactie

1 Bestanddelen

Vooraf wordt opgemerkt dat de vraag of sprake is van een bestanddeel, een geheel andere vraag is dan de vraag of sprake is van een roerende of onroerende zaak. De vraag of sprake is van een bestandeel (art. 3:4 BW) moet dus los gezien worden van de vraag of sprake is van een onroerende zaak. De bepalingen art. 5:3 BW en 5:20 BW mogen hierbij niet betrokken worden.

Art. 3:4 lid 1 BW omschrijft een bestanddeel als 'al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt'. Volgens art. 3:4 lid 2 BW wordt een zaak die met een hoofdzaak zodanig is verbonden dat het afscheiden van die zaak niet kan plaatsvinden zonder beschadiging aan te brengen aan een der zaken, gezien als een bestanddeel. Volgens de heersende leer legt art. 3:4 BW de basis voor de vraag of sprake is van een bestanddeel en geeft art. 5:20 BW een nadere invulling, een lex specialis, voor zover sprake is van grond. In beide artikelen is sprake van natrekking.

Bestanddeelvorming kan op twee manieren plaatsvinden:

  1. op grond van de verkeersopvatting;
  2. door middel van (technische) verbinding.

Het onderscheid is duidelijk te maken met een auto. Het dak van de auto vormt een bestanddeel van de auto via de technische ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.