LOADING  
Fiscaal
Civiel

AVG en Wwft

AVG en Wwft

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
mr. R. de Leeuw (werkzaam bij Schaap Advocaten Notarissen)

1 Inleiding

In deze toelichting komt de verhouding tussen de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) (verordening (EU) 2016/679) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) aan bod. Paragraaf 2 behandelt die verhouding in het algemeen. Paragraaf 3 behandelt een aantal specifieke bepalingen in de Wwft die relevant zijn voor de verhouding tussen de Wwft en de AVG: de bewaarplicht voor het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht (artt. 33 en 34 Wwft) en meer specifiek of identiteitsdocumenten integraal mogen worden gekopieerd of ingescand, de Wwft-bepalingen voor gegevensbescherming (art. 34a Wwft), de uitzondering op het AVG-inzagerecht vanwege de Wwft-geheimhoudingsplicht (art. 23 lid 3 Wwft) en de verhouding tussen het UBO-register en de AVG (art. 10a Wwft). Paragraaf 4 noemt tot slot de bestaande literatuur over de verhouding tussen de AVG en de Wwft. Zie verder voor een globaal beeld van de AVG de toelichting op de Algemene verordening gegevensbescherming.

2 Verhouding tussen de AVG en Wwft in het algemeen

2.1 Algemeen

De AVG vormt het algemene kader voor het ‘verwerken’ van ‘persoonsgegevens’. Het begrip ‘persoonsgegevens’ omvat alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de ‘betrokkene’) (art. 4 sub 1 AVG). Het ‘verwerken’ van persoonsgegevens omvat eigenlijk alles wat je met persoonsgegevens kan doen; ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.