LOADING  
Fiscaal
Civiel

De tuchtrechtspraak (art. 93-99 WNA)

De tuchtrechtspraak

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2022
De redactie

1 Inleiding

Notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen zijn gehouden om bij de uitoefening van hun werkzaamheden rekening te houden met de tuchtnorm - voortvloeiend uit art. 93 WNA - waarbij onder meer kan worden gedacht aan:

1.1 Terughoudendheid bij juridische opinie over een eigen akte

In een uitspraak van de Kamer voor het Notariaat Den Haag van 25 juli 2018 (ECLI:NL:TNORDHA:2018:12) oordeelde de Kamer dat wanneer een notaris een juridische opinie over een eigen akte geeft, hij daarbij - naast de gebruikelijke zorgvuldigheid - terughoudend en behoedzaam moet optreden.

1.2 Meldplicht op basis van Wwft

Notarissen zijn verplicht op grond van de Wwft ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU-Nederland. In het kader van de meldingsplicht voor notarissen is een informatieblad gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) kan voor het handhaven van de naleving van de Wwft ook het notariële tuchtrecht inzetten. Dit blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis bij de Wet positie en toezicht advocatuur. Hieruit blijkt dat het BFT ook een klacht bij de tuchtrechter kan indienen, in het bijzonder in de gevallen waarin de oplegging van specifiek tuchtrechtelijke maatregelen, zoals schorsing of ontzetting uit het ambt of beroep, is aangewezen (TK 2011-12, 32382, nr 10, p. 90). Hof Amsterdam (23 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1550...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.