LOADING  
Fiscaal
Civiel

De kwalitatieve verbintenis (verplichting) (art. 6:252 BW)

De kwalitatieve verbintenis (verplichting)

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

Een hoofdregel van het contractenrecht is dat een contract alleen maar de partijen bij dat contract bindt. Het contract heeft in beginsel geen gevolgen voor anderen dan degenen die partij zijn bij het contract (derden). Door het aangaan van een contract kunnen voor derden geen verplichtingen ontstaan. Als A met zijn buurman B afspreekt om elke week het gras in de tuin van B te maaien en A vervolgens zijn pand aan C verkoopt, dan komt de verplichting tot het maaien niet op C te rusten. De overeenkomst werkt uitsluitend tussen A en B.

Bij onroerende zaken is het soms gewenst dat verplichtingen niet alleen op de contractspartijen maar ook op opvolgers in de eigendom komen te rusten. Daartoe staan in principe drie mogelijkheden open: een erfdienstbaarheid, een kwalitatieve verbintenis (verplichting) of een kettingbeding. In de praktijk worden kwalitatieve verbintenissen bijna uitsluitend met betrekking tot onroerende zaken bedongen.

2 Inhoud van een kwalitatieve verbintenis

Een kwalitatieve verbintenis is een overeenkomst waarbij door een van de partijen een verplichting wordt aangegaan iets te dulden of niet te doen met betrekking tot een haar toebehorende onroerende zaak. Daarbij wordt afgesproken dat die verplichting ook komt te rusten op de opvolger in de eigendom van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.