LOADING  
Fiscaal
Civiel

De executeur (art. 4:142 - 4:148 BW)

De executeur

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Executeur, Oud erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 oktober 2022
mr. R.J.W.J. Meyer

1 Inleiding

De executeur is de vertrouwenspersoon van de erflater. Anders dan de letterlijke tekst van art. 4:145 lid 2 BW doet vermoeden, vertegenwoordigt de executeur niet de erfgenamen, maar de erflater, aldus B.M.E.M. Schols in zijn dissertatie 'Executele'. De gevolgen daarvan worden vervolgens aan de erfgenamen toegerekend.

De kracht van de executele zit in het gegevn dat bij de afwikkeling van de nalatenschap de macht wordt geconcentreerd in handen van de vertrouwenspersoon van erflater. Door de concentratie van die macht is de executeur beheersbevoegd met uitsluiting van de erfgenamen. Door dit privatieve beheer is het de bedoeling van de wetgever geweest om impasses bij de boedelafwikkeling te voorkomen.

2 Benoeming (art. 4:142 BW)

2.1 Benoeming bij uiterste wil

Een executeur kan uitsluitend worden benoemd bij uiterste wilsbeschikking (art. 4:142 lid 1 BW) opgenomend in een uiterste wil die voldoet aan de eisen omschreven in art. 4:94 BW. Onder het tot 1 januari 2003 geldende recht kon een executeur ook bij codicil worden benoemd (art. 4:1052 BW oud), maar nu een dergelijke benoeming niet meer in art. 4:97 BW staat vermeld, is dat niet meer mogelijk.

Codicillen vóór 1 januari 2003 opgemaakt blijven echter geldig, art. 79 en art. 127 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (ONBW). Het verdient aanbeveling deze bij codicil gedane executeursbenoemingen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.