LOADING  
Fiscaal
Civiel

De criminele erfenis (art. 4:182 BW)

De criminele erfenis

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 april 2022
mr. J. Nobel (Everest Notariaat)

1 De criminele erfenis, erfenis met zwart geld

Het artikel 'Erfrecht in de onderwereld (deel 3)' van Lucienne van der Geld en Jasper Nobel verscheen in Tijdschrift Erfrecht 2015/5. In het artikel wordt uitvoerig ingegaan op de wettelijke grondslag voor het overdragen van besmet vermogen aan de Staat. Voor de afwikkeling van een criminele erfenis is ook strafrechtelijke kennis nodig. Het inschakelen van specialisten bij de boedelafwikkeling is noodzakelijk.

2 Wat zijn de aandachtspunten bij een criminele erfenis? Wanneer is een erfenis 'crimineel'?

Wanneer een erfenis hoger uitvalt door een (mede) door de erflater begaan misdrijf, is sprake van een criminele erfenis. Misdrijven zijn bijvoorbeeld: het doen van een valse fiscale aangifte, fraude, diefstal en het verhandelen van drugs. Ook wanneer strafvervolging voor de gronddelicten zelf niet meer mogelijk zou zijn, kan er nog steeds sprake zijn van witwassen. Het is van belang dat per saldo nog criminele baten of besparingen in de erfenis aanwezig zijn.

3 Wanneer strafbaar wegens witwassen?

Als een verkrijger krachtens erfrecht weet heeft van het besmette vermogen en het (kennelijk) 'voor zichzelf wil houden', dan is dit strafbaar (art. 420bis Sr). Dan is sprake van opzetwitwassen. Dit kan worden onderscheiden van schuldwitwassen, waarbij de verkrijger het vermoeden heeft dat sprake is van besmet vermogen. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.