LOADING  
Fiscaal
Civiel

De Staat als verkrijger (art. 4:189 BW)

De Staat als verkrijger

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Consignatiekas Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 november 2022
De redactie

1 Onbeheerde nalatenschappen/consignatiekas

Een vermoedelijk onbeheerde nalatenschap kan worden aangemeld bij het Rijksvastgoedbedrijf. Dit geldt ook voor nalatenschappen waarin de Staat als erfgenaam is aangewezen. Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk en is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft onder meer tot taak de bevordering van de afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen en de afwikkeling van nalatenschappen waarin de Staat erfgenaam is, voor zover het daarbij gaat om onroerende zaken (art. 6 onder f Besluit taak RVB 2017). Het Rijksvastgoedbedrijf kan op verzoek van andere ministers (dan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) taken en bevoegdheden namens hen uitoefenen (art. 9 Besluit taak RVB 2017). 

In de Handreiking Onbeheerde Nalatenschappen geeft het Rijksvastgoedbedrijf praktische informatie en handvatten aan organisaties in verband met de afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarnaast de Handreiking Gemeenten met betrekking tot Onbeheerde Nalatenschap gepubliceerd, met daarin een stappenplan dat een gemeente kan doorlopen als de gemeente een uitvaart heeft verzorgd en er geen (bekende) erfgenamen zijn. In de Handreiking is informatie te vinden over het opsporen van erfgenamen, het uitvoeren van een huisbezoek, de melding aan het Rijksvastgoedbedrijf en de werkzaamheden die het Rijksvastgoedbedrijf na de melding zal verrichten. 

Het Rijksvastgoedbedrijf zal een erfgenamenonderzoek starten (art. 6 jo. art. 9 Besluit taak RVB 2017). Wanneer erfgenamen worden gevonden, draagt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.