LOADING  
Fiscaal
Civiel

De Staat als verkrijger (art. 4:189 BW)

De Staat als verkrijger

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 mei 2021
De redactie

1 Onbeheerde nalatenschappen

Een vermoedelijk onbeheerde nalatenschap kan worden aangemeld bij het Rijksvastgoedbedrijf. Dit geldt ook voor nalatenschappen waarin de Staat als erfgenaam is aangewezen. In de Handreiking Onbeheerde Nalatenschappen geeft het Rijksvastgoedbedrijf praktische informatie en handvatten aan organisaties in verband met de afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarnaast de Handreiking Gemeenten met betrekking tot Onbeheerde Nalatenschap gepubliceerd, met daarin een stappenplan dat een gemeente kan doorlopen als de gemeente een uitvaart heeft verzorgd en er geen (bekende) erfgenamen zijn. In de Handreiking is informatie te vinden over het opsporen van erfgenamen, het uitvoeren van een huisbezoek, de melding aan het Rijksvastgoedbedrijf en de werkzaamheden die het Rijksvastgoedbedrijf na de melding zal verrichten. 

Het Rijksvastgoedbedrijf zal een erfgenamenonderzoek starten. Wanneer erfgenamen worden gevonden, draagt het Rijksvastgoedbedrijf de nalatenschap aan de erfgenamen over. Wanneer de erfgenamen de afwikkeling van de nalatenschap niet op zich willen nemen, zal het Rijksvastgoedbedrijf een vereffenaar laten benoemen. Zijn er geen erfgenamen, dan wordt het Rijksvastgoedbedrijf zelf vereffenaar.

Ook bij een onbeheerde nalatenschap geldt dat om de belangen van schuldeisers voldoende te waarborgen, een vereffenaar kan worden benoemd die op grond van afdeling 4.6.3 BW de nalatenschap vereffent (art. 4:204 jo 4:226 BW).

In een uitspraak van Rechtbank Limburg van 21 april 2021 (nr C/03/284559/HA RK 20-232) benoemde de Rechtbank in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.