LOADING  
Fiscaal
Civiel

Curatele (art. 1:378 - 1:391 BW)

Curatele

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Curatele en mentorschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 januari 2022
mr. M.N. Bende

1 Inleiding

Een meerderjarige kan door de Kantonrechter onder curatele worden gesteld wanneer hij: 

  • tijdelijk of duurzaam zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen, of 
  • zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel als gevolg van gewoonte van drank- of drugsmisbruik.

Voorwaarde is wel dat voldoende behartiging van die belangen niet met een meer passende en minder verstrekkende voorziening kan worden bewerkstelligd (art. 1:378 BW). Minder verstrekkende voorzieningen kunnen zijn de rechtsfiguren volmacht en zaakwaarneming (zie hierna). Verkwisting is, anders dan voorheen, geen grond voor curatele. Curatele is wel mogelijk als de verkwisting gepaard gaat met andere feiten die curatele rechtvaardigen.
Het is mogelijk dat de curatele reeds voor de meerderjarigheid van de betrokken persoon wordt uitgesproken indien te verwachten is dat van een van voornoemde gronden sprake zal zijn. 
De curatele werkt met ingang van de dag waarop zij is uitgesproken. Wordt de curatele uitgesproken voordat de betrokken persoon meerderjarig is, dan werkt de curatele met ingang van het tijdstip waarop de betrokken persoon meerderjarig wordt (art. 1:381 lid 1 BW).
De onder curatele gestelde (hierna aangeduid als 'curandus') is onbekwaam rechtshandelingen te verrichten voor zover de wet niet anders bepaalt (art. 1:381 lid 2 BW). Een curandus is echter ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.