LOADING  
Fiscaal
Civiel

Conformiteit/ non-conformiteit (art. 7:17 en 7:19 BW)

Conformiteit/ non-conformiteit

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Koop en levering onroerende zaken Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2021
mr. dr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Eén van de hoofdverplichtingen van de verkoper (van zowel roerende als onroerende zaken) is dat hij de zaak moet afleveren die in materieel opzicht aan de overeenkomst beantwoordt (art. 7:17 lid 1 BW). Art. 7:17 lid 2 e.v. BW geeft een uitwerking van wat hieronder wordt verstaan. Partijen kunnen van deze bepaling afwijken indien het geen consumentenkoop betreft. Een koop van een onroerende zaak is geen consumentenkoop. Door een 'As is, where is'-clausule in een koopovereenkomst met betrekking tot onroerend goed op te nemen, wordt van de bepalingen omtrent conformiteit uit Boek 7 BW afgeweken. Op dit onderwerp wordt nader ingegaan in de toelichting 'Koop van een woning'.
De wet stelt dat een zaak aan de overeenkomst beantwoordt wanneer deze de eigenschappen bezit, die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Hierbij zijn de aard van de zaak en de mededelingen die verkoper gevraagd of ongevraagd over de zaak heeft gedaan van belang.
De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. De koper hoeft niet te bewijzen dat dit bij het sluiten van de overeenkomst is besproken. Daarnaast mag de koper de eigenschappen die nodig ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.