LOADING  
Fiscaal
Civiel

Certificering van aandelen in NV (art. 2:79 BW)

Certificering van aandelen in NV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Certificering en decertificering, Naamloze vennootschap, Soorten aandelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 december 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Een certificaat van een aandeel is een vorderingsrecht. Bij certificering van aandelen worden de juridische en economische gerechtigdheid van elkaar gescheiden. De juridische gerechtigdheid (belichaming van zeggenschapsrechten) wordt veelal ondergebracht bij een stichting administratiekantoor (STAK), waardoor de certificaathouder geen stemrecht toekomt. De economische gerechtigdheid (belichaming van financiële rechten) komt toe aan de certificaathouder. Deze certificaathouder heeft een vorderingsrecht jegens het administratiekantoor. De certificering geschiedt bij notariële akte, omdat de uitgifte van certificaten vrijwel altijd gepaard gaat met uitgifte of levering van de daartoe behorende aandelen aan de STAK. Voordat tot certificering wordt overgegaan, dienen de statuten te worden geraadpleegd. De statuten kunnen de certificering van aandelen uitsluiten of juist toestaan. Indien de statuten de certificering van aandelen toestaan, is voorafgaand aan de certificering geen besluit van de algemene vergadering vereist. De statuten kunnen ook bepalen dat een vennootschapsorgaan goedkeuring dient te verlenen voordat medewerking wordt verleend aan de certificering of een bestuursbesluit daartoe wordt genomen. 

Bij de NV kunnen twee soorten certificaten worden onderscheiden:

  • Bewilligde certificaten: met mederking van de NV uitgegeven certificaten. Art. 3:259 lid 2 BW is hierop van toepassing: de certificaathouders hebben een gezamenlijk pandrecht op de aandelen. Indien sprake is van niet-uitbetaling van het verschuldigde, mogen de certificaathouders het pand ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.