LOADING  
Fiscaal
Civiel

Certificering van aandelen in BV (art. 2:202 BW)

Certificering van aandelen in BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Certificering en decertificering, Besloten vennootschap, Soorten aandelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 november 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Bij certificering van aandelen worden juridische en economische gerechtigdheid van elkaar gescheiden. De juridische gerechtigdheid (belichaming van de zeggenschapsrechten) wordt veelal ondergebracht bij een stichting administratiekantoor (STAK). De economische gerechtigdheid (belichaming van financiële rechten) komt toe aan een certificaathouder. Deze certificaathouder heeft een vorderingsrecht jegens het administratiekantoor. Het certificaat behelst echter meer dan alleen een vorderingsrecht: een volwaardige rechtsverhouding ontstaat. Het certificaat belichaamt de rechten en verplichtingen die zijn ontleend aan een aandeel in het kapitaal van de vennootschap, van een certificaathouder jegens de STAK, de vennootschap en derden, krachtens de statuten van de STAK, de administratievoorwaarden van de STAK, de statuten van de onderliggende vennootschap, de tussen de aandeelhouders van de vennootschap gesloten (aandeelhouders)overeenkomst en de wet.
Twee soorten certificaten zijn te onderscheiden, namelijk:
a. certificaten waaraan vergaderrechten zijn verbonden; en
b. certificaten waaraan geen vergaderrechten zijn verbonden.

Ad a.
Certificaten waaraan vergaderrechten zijn verbonden, geeft de houder daarvan alle rechten van de aandeelhouder, met uitzondering van het stemrecht.

Ad b.
Certificaten waaraan geen vergaderrechten zijn verbonden geeft de houder het recht op inzage in de boeken indien de vennootschap is ontbonden (art. 2:24 lid 4 BW) en het recht tot het indienen van een enquêteverzoek (art. 2:344 jo art. 2:346 BW).

Hoewel men doorgaans bij certificering denkt aan het certificeren ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.