LOADING  
Fiscaal
Civiel

Botsende rechten op levering bij rechtsvordering (art. 3:298 BW)

Botsende rechten op levering bij rechtsvordering

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2022

1 Inleiding

In het geval dat twee of meer schuldeisers in een procedure ten aanzien van hetzelfde goed een recht op levering vorderen, dan gaat in hun onderlinge verhouding het oudste recht op levering voor, tenzij uit de wet, aard van hun rechten of uit de redelijkheid en billijkheid iets anders voortvloeit (art. 3:298 BW). Het gaat hier specifiek om een recht op levering, waarbij het oudste leveringsrecht voor gaat op het jongere leveringsrecht.

2 Voorkeursrecht

Uit een voorkeursrecht ontstaat niet gelijk een recht op levering en zodoende kan het zo zijn dat iemand, die een recht op levering uit een overeenkomst heeft, in beginsel een sterker recht heeft dan iemand met een voorkeursrecht. Als uitvoering gegeven wordt aan het jongste recht op levering, voldoet de vervreemder aan een rechtsplicht en rest degene met het oudste recht slechts een vordering wegens wanprestatie. Onder omstandigheden kan het echter zijn dat het gebruikmaken van wanprestatie een onrechtmatige daad oplevert. Indien dat het geval is, heeft degene met het oudste recht op levering een schadevergoedingsvordering uit onrechtmatige daad jegens degene met het jongste recht op levering. In het geval dat kan de rechter op grond van art. 6:103 BW degene met het jongste recht op levering veroordelen tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.