LOADING  
Fiscaal
Civiel

Boedelbeschrijving (Art. 671 - 675 Rv)

Boedelbeschrijving

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 november 2019
De redactie

1 Boedelbeschrijving

De boedelbeschrijving wordt geregeld in de artt. 671-675 Rv.
Aangenomen wordt dat deze artikelen, art. 671 Rv spreekt van een voorgeschreven  boedelbeschrijving, uitsluitend van toepassing zijn op bijzondere gemeenschappen. Dat zijn de gemeenschap van nalatenschap, de ontbonden huwelijksgemeenschap, de ontbonden gemeenschap van geregistreerd partnerschap, maatschap, vennootschap of rederij en de gemeenschap van een gebouw waarvan de splitsing in appartementsrechten is opgeheven (art. 3:189 lid 2 BW). In de meeste gevallen zal de boedelbeschrijving onderdeel uitmaken van de akte van verdeling. Iedere deelgenoot kan vorderen dat een verdeling aanvangt met een boedelbeschrijving (art. 3:194 lid 1 BW).
 

2 Vorm boedelbeschrijving

Indien alle partijen zich daarmee verenigen en het vrije beheer over hun goederen hebben, kan de boedelbeschrijving plaatsvinden bij onderhandse akte. In alle andere gevallen geschiedt zij bij notariële akte (art. 671 Rv).
De medewerking aan een boedelbeschrijving met de strekking dat de deelgenoten daaraan in het kader van de verdeling zijn gebonden, kan het prijsgeven van rechten met zich brengen. De vertegenwoordiger van een deelgenoot die niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft, bijvoorbeeld een minderjarige, zal voor zijn medewerking aan een dergelijke boedelbeschrijving de machtiging van de Kantonrechter behoeven (art. 3:183 lid 2 BW).

Een executeur dient een boedelbeschrijving te maken op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.