LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bijzondere bepalingen voor fusies van NV’s en BV’s (art. 2:326 - 2:333 BW)

Bijzondere bepalingen voor fusies van NV’s en BV’s

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Fusie Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 februari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Afdeling 2.7.3 BW geeft enkele voorschriften om te komen tot een fusie van twee NV’s of BV’s. Deze voorschriften gelden naast de algemene voorschriften uit afdeling 2.7.2 BW. Hieronder wordt ingegaan op deze stappen.

2 Voorstel tot fusie

Het fuseren van de rechtspersonen vangt aan met een gemeenschappelijk voorstel tot fusie. In geval de fuserende rechtspersonen kapitaalvennootschappen zijn, gelden enkele aanvullende eisen naast die uit art. 2:312 BW (afdeling 2.7.2). Zo moet iedere vennootschap een accountant aanwijzen die het voorstel tot fusie onderzoekt en moet verklaren of de voorgestelde ruilverhouding van de aandelen, mede gelet op bijgevoegde stukken, naar zijn oordeel redelijk is (art. 2:328 BW). De accountant moet daarnaast een verslag opstellen waarin hij zijn oordeel geeft over de door het bestuur gedane mededelingen omtrent het voorstel tot fusie ex art. 2:327 BW.

3 Deponering

De wet verplicht de fuserende rechtspersonen een aantal stukken ten kantore van het handelsregister neer te leggen of langs elektronische weg bij het handelsregister openbaar te maken.

Naast de stukken die via het handelsregister openbaar worden gemaakt, moeten de fuserende rechtspersonen de jaarrekeningen en bestuursverslagen die niet ter openbare inzage hoeven te liggen en de toelichtingen op de voorgenomen fusie ten kantore van de rechtspersonen neerleggen of op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.