LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bijeenroeping; oproeping BV (art. 2:218 - 2:226 BW)

Bijeenroeping; oproeping BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Algemene vergadering, COVID-19, Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 december 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Bijeenroeping

Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden (art. 2:218 lid 1 BW). De bijeenroeping hiervan kan zowel worden gedaan door het bestuur als de raad van commissarissen (art. 2:219 BW). De aandeelhouders kunnen echter ook overgaan tot bijeenroeping indien het bestuur of de raad van commissarissen verzuimt een algemene vergadering bijeen te roepen (art. 2:222 BW). Zij kunnen ook overgaan tot bijeenroeping van een buitengewone vergadering (art. 2:220 lid 1 BW). Hiervoor is wel een rechterlijke machtiging vereist en tevens is vereist dat het bestuur en de raad van commissarissen in eerste instantie niet op het verzoek om een vergadering bijeen te roepen zijn ingegaan. Voor de aandeelhouders of de daaraan gelijkgestelde certificaathouders geldt dat deze bijzondere wijze van bijeenroepen alleen mogelijk is indien zij ten minste een tiende gedeelte, of een zoveel kleiner bedrag als in de statuten genoemd, van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Verder moeten de aandeelhouders een redelijk belang hebben bij het bijeenroepen van een vergadering (art. 2:221 BW); daarom wordt ook het bestuur gehoord door de voorzieningenrechter. Na het afgeven van de rechterlijke beschikking wordt op de oproep vermeld dat zij krachtens rechterlijke machtiging geschiedt (art. 2:221 lid 2 BW).

2 Oproeping en agendering

De oproep aan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.