LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bijeenbrengen van vermogen NV (art. 2:93 - 2:94b BW)

Bijeenbrengen van vermogen NV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Naamloze vennootschap, Storting op aandelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 november 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

De NV is een kapitaalvennootschap en kan worden gefinancierd met eigen vermogen en vreemd vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit het geplaatste kapitaal en reserves. Het kapitaal kan zowel bij als na de oprichting worden bijeengebracht. Bij oprichting wordt een notariële akte opgemaakt met daarin de statuten en bepalingen ten aanzien van de bijeenbrenging van het kapitaal bij de oprichting. De bepalingen betreffende het bijeenbrengen van het kapitaal zijn gericht op kapitaalbescherming ten behoeve van de schuldeisers.

Voor de oprichting van een NV is een minimumkapitaal van € 45.000 vereist (art. 2:67 lid 2 en lid 3 BW). Het maatschappelijke, geplaatste en gestorte kapitaal moeten ten minste het minimumkapitaal bedragen. De NV moet gedurende haar hele bestaan aan dit vereiste voldoen. Van het maatschappelijke kapitaal moet ten minste een vijfde gedeelte zijn geplaatst. Dit houdt in dat het maatschappelijke kapitaal niet meer dan vijf keer zo groot mag zijn als het geplaatste kapitaal.  

2 Stortingsplicht

Voor aandeelhouders geldt een stortingsplicht, geregeld in art. 2:80 BW. Dit is tevens hun enige wettelijke plicht. Een aandeelhouder dient minimaal het nominale bedrag op de aandelen te storten. Ten aanzien van de nominale waarde kan worden bedongen dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag pas hoeft te worden gestort nadat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.