LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bijdrage in de gezamenlijke kosten / aansprakelijkheid (art. 5:113 BW)

Bijdrage in de gezamenlijke kosten / aansprakelijkheid

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Appartementsrechten Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Bijdrage in de gezamenlijke kosten 

Iedere appartementseigenaar is verplicht bij te dragen in de schulden en de kosten die voor rekening van de gezamenlijke eigenaren komen (art. 5:113 lid 2 BW).
De (uitsluitend intern werkende) bijdrageplicht van een eigenaar is in principe gelijk aan zijn aandeel zoals in de akte van splitsing is bepaald. Het reglement kan echter de interne bijdrageverplichting van een appartementseigenaar anders regelen in die zin dat verschillende soorten kosten voor rekening komen van verschillende eigenaren.

2 Aansprakelijkheid

Iedere appartementseigenaar is voor een deelbare schuld van de gezamenlijke eigenaren (extern) aansprakelijk in dezelfde verhouding als waarvoor hij (intern) draagplichtig is. Wat betreft ondeelbare schulden is iedere appartementseigenaar voor het geheel aansprakelijk (art. 5:113 lid 3 BW). Bij het verstrekken van een lening aan een VvE kon een financier in het verleden bedingen dat de appartementseigenaars hoofdelijk verbonden waren (art. 6:6 lid 1 BW). Per 1 januari 2018 is in art. 5:113 lid 6 BW opgenomen dat een schuld die voortvloeit uit een aan de VvE verstrekte geldlening als deelbaar geldt. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de appartementseigenaars ieder voor hun aandeel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een door de VvE aangegane geldleningsovereenkomst, ongeacht hetgeen is bepaald in de voorwaarden van de financier.

De VvE is naast ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.