LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bezit en houderschap (art. 3:107 - 3:112 BW)

Bezit en houderschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 september 2022
De redactie

1 Bezit en houden

Het verschil tussen houden en bezitten is niet altijd duidelijk. De wet omschrijft bezit als ‘houden van een goed voor zichzelf’ (art. 3:107 lid 1 BW). Om van bezit te spreken is een bepaalde mate van machtsuitoefening over het goed vereist. Of de machtsuitoefening voldoende is om van bezit te kunnen spreken, moet worden beoordeeld naar de verkeersopvattingen en de uiterlijke feiten (art. 3:108 BW). Bij onroerende zaken speelt het gebruik naar bestemming een rol in de beoordeling. Houden is niet omschreven in de wet. Doordat bezit is omschreven als houden voor zichzelf, kan worden afgeleid dat van houderschap sprake is als het houden voor een ander geschiedt, doorgaans zal dit krachtens een rechtsverhouding tot die ander zijn. De houder is in de regel bevoegd om het goed van een ander te gebruiken, bijvoorbeeld op grond van huur of bruikleen. Het is voor een houder niet mogelijk om door eigen handelen als bezitter te kwalificeren (art. 3:111 lid 1 BW).
Een economisch eigenaar van een perceel grond kan volgens de Rechtbank Noord-Holland als bezitter gelden (29 augustus 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:7555). Of dit het geval is, hangt af van de rechtsverhouding tussen verkoper en koper. Een onherroepelijke volmacht tot juridische ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.