LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bewind en faillissement (art. 60a - 60b Fw)

Bewind en faillissement

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Faillissementsrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Inleiding

Bewind eindigt niet door faillietverklaring (vgl. art. 1:449 BW bij meerderjarigenbewind; art. 4:177 - 4:181 BW bij testamentair bewind). In beginsel vallen onder bewind staande goederen in het faillissementsvermogen, tenzij het goederen betreffen als bedoeld in art. 60 lid 3 Fw (art. 21 aanhef en onder 6 Fw).

Art. 60a Fw geeft een regeling voor het geval dat goederen van de gefailleerde onder bewind staan.

Art. 60b Fw regelt het geval dat onder bewind gestelde goederen van de gefailleerde buiten het faillissement zijn gebleven en de bewindvoerder de schuldeisers niet meer kan betalen.

2 Goederen van de gefailleerde onder bewind (art. 60a Fw)

Bepaalde schuldeisers kunnen de goederen die onder bewind staan, onbelast uitwinnen. Anderen kunnen dit alleen doen met de last van het bewind.

Bij onbelaste uitwinning gaat het bijvoorbeeld om schuldeisers die zich mede op het overige vermogen van de gefailleerde kunnen verhalen (vgl. art. 1:442 BW en art. 4:174 BW) en om schuldeisers die zich uitsluitend op de onder bewind gestelde goederen kunnen verhalen (vgl. art. 4:175 BW).

Is het testamentaire bewind uitsluitend of mede in het belang van een ander dan de rechthebbende of in een gemeenschappelijk belang ingesteld, dan blijft het bewind in stand en kunnen slechts goederen onder ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.