LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bewind bij uiterste wilsbeschikking (art. 4:153 - 4:181 BW)

Bewind bij uiterste wilsbeschikking

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Gehandicaptentestament, Bewind, Zaaksvervanging Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
mr. K.M.F.J. Houben

1 Inleiding

Bij testament kan men nagelaten of vermaakte goederen onder bewind stellen. De wet regelt dit 'testamentair bewind' in afdeling 4.5.7 BW, art. 4:153 BW tot en met art. 4:181 BW. Door de instelling van een bewind laat de erflater de door hem nagelaten of vermaakte goederen gedurende een bepaalde periode beheren door anderen dan de rechthebbende. Daarmee ontneemt hij de rechthebbende het beheer van de door hem onder bewind gestelde goederen. Een bewind kan een gehele nalatenschap betreffen, een deel daarvan - zoals een erfdeel - of bepaalde goederen. Voorbeelden van bewind zijn: het bewind over een legaat van vruchtgebruik, over een pakket aandelen of van rechten van gebruik en bewoning en, tegenwoordig veel voorkomend, het bewind ingesteld over een nalatenschap dat de bewindvoerder de bevoegdheid geeft die nalatenschap te vereffenen en te verdelen, vaak aangeduid als: 'afwikkelingsbewind'.

1.1 Zaaksvervanging en vruchten

Als bij uiterste wil niet anders is bepaald, betreft een bewind ook de goederen die geacht moeten worden in de plaats van een onder bewind staand goed te treden. Bij de onderbewindstelling van een erfdeel heeft deze regel tot gevolg dat de goederen die aan de erfgenaam worden toegedeeld onder het bewind vallen. De zaaksvervanging vindt alleen plaats indien bevoegdelijk over de onder ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.