LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bewaring en verzegeling boedel (art. 92 - 93 Fw)

Bewaring en verzegeling boedel

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Faillissementsrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Bewaring boedel (art. 92 Fw)

Om te voorkomen dat de gefailleerde na de faillietverklaring goederen onttrekt aan de boedel of de administratie verandert, dient de curator onmiddellijk onder zich te nemen: de bescheiden en andere gegevensdragers, gelden, kleinodiën, effecten en papieren van waarde (art. 92 Fw). Zie voor een zaak waarin de administratie van een aan de gefailleerde gelieerde vennootschap – in afwachting op het oordeel van de rechter op de vordering van curatoren tot inzage in toegang – in bewaring is gegeven aan een notaris: Rechtbank Oost-Brabant 13 februari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:763.

2 Verzegeling boedel (art. 93 Fw)

Tussen indiening van het faillissementsverzoek en het onderzoek door de Rechtbank naar aanleiding van het faillissementsverzoek kan de Rechtbank aan de verzoeker desverlangd verlof verlenen de boedel te doen verzegelen door een notaris (art. 7 Fw). Na faillietverklaring kunnen de curator of rechter-commissaris (ieder afzonderlijk) de boedel laten verzegelen door een notaris, indien zij dit nodig achten (art. 93 Fw).

De verzegeling strekt tot voorkoming van verduistering. De verzoeker dient summierlijk aan te tonen dat zij een voldoende ernstig belang heeft bij de verzegeling en de verzegeling mag niet disproportioneel zijn (Rechtbank Den Haag 15 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7670).

De verzegeling geschiedt door een bij het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.