LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bevoegdheid tot vervreemding en vertering (art. 3:215 BW)

Bevoegdheid tot vervreemding en vertering

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Vruchtgebruik, Zaaksvervanging Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juli 2020
De redactie

1 Bevoegdheid tot vervreemden en verteren

Art. 3:215 BW bepaalt dat de hoofdgerechtigde aan het einde van het vruchtgebruik afgifte kan vorderen van de in vruchtgebruik gegeven goederen of hetgeen daarvoor in de plaats is getreden. Afgifte hoeft niet te volgen wanneer de vruchtgebruiker kan aantonen dat de goederen zijn verteerd of door toeval teniet zijn gegaan. Al het andere, dat niet is verteerd maar wel is aangeschaft met het vruchtgebruikvermogen, valt dus van rechtswege in het vruchtgebruikvermogen indien het roerende zaken of vorderingen aan toonder betreft (art. 3:110 BW). Als het goederen op naam betreft, valt een met geld uit het vruchtgebruikvermogen verkregen goed niet van rechtswege in het vruchtgebruikvermogen (HR 1 mei 1976, NJ 1976/450 (Modehuis Nolly), brondocument niet beschikbaar). Als met vruchtgebruikvermogen een vervangend goed moet worden aangeschaft dat wél tot het vruchtgebruik vermogen dient te behoren, zal de vruchtgebruiker bij de verkrijging moeten optreden als vertegenwoordiger van de hoofdgerechtigde. Perrick merkt in zijn boek Zaaksvervanging (2016) (p. 84) op dat de hoofdgerechtigde hiertoe niet alleen bevoegd is, maar daartoe zelfs verplicht is. Als de vruchtgebruiker ondanks de plicht het goed te verkrijgen als gevolmachtigde van de hoofdgerechtigde, zelf als verkrijger optreedt, valt dit goed in het vermogen van de vruchtgebruiker. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.