LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bevoegdheid tot beschikken en vervreemden (art. 3:212 BW)

Bevoegdheid tot beschikken en vervreemden

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Vruchtgebruik Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2020
De redactie

In art. 3:212 BW worden drie scenario’s gegeven omtrent het vervreemden en bezwaren van een aan het vruchtgebruik onderworpen goed door de vruchtgebruiker:

  • in lid 1 staat de bevoegdheid tot vervreemden en bezwaren ten aanzien van goederen die naar hun aard bestemd zijn om te worden vervreemd;
  • lid 2 geeft de hoofdgerechtigde de mogelijkheid de beschikkingsbevoegdheid bij akte te vestigen, dan wel uit te breiden (over ook andere goederen); en
  • lid 3 biedt de mogelijkheid tot vervreemden en bezwaren met toestemming van de hoofdgerechtigde of de Kantonrechter.

Art. 3:212 lid 1 BW bepaalt dat de vruchtgebruiker het onderliggende goed kan bezwaren of vervreemden, maar alleen voor zover het goed is bestemd om te worden vervreemd. Denk hierbij aan landbouwbedrijven en handelszaken. In deze bedrijven geproduceerde producten of aanwezige handelsvoorraden moeten kunnen worden verkocht, de aard van de onderneming brengt dat met zich. Indien de hoofdgerechtigde wil dat over bepaalde goederen niet kan worden beschikt, zal in de akte van vestiging van het vruchtgebruik moeten worden bepaald dat deze goederen niet kunnen worden vervreemd.

De bevoegdheid tot bezwaren en vervreemden kan worden uitgebreid door deze bevoegdheid ook te geven ten aanzien van andere goederen dan bedoeld in art. 3:212 lid 1 BW, zo blijkt uit het tweede lid. Dit ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.